Kennel FrostArven

Aida, Carmen, Tosca, Rigoletto og Turandot av FrostArven
Aida, Carmen, Tosca, Rigoletto og Turandot av FrostArven
2 uker
2 uker
3 uker - første måltid med grøt
3 uker - første måltid med grøt
7 uker
7 uker
8 uker og siste gang alle er samlet
8 uker og siste gang alle er samlet

Tekst til bildene kommer fram når du trykker på det enkelte bilde